Quảng cáo trong thang máy

quang cao thang may

Quảng cáo LCD tại thang máy – Digital Marketing quảng cáo thang máy trên toàn quốc
Quảng cáo LCD – Frame tại thang máy là hình thức truyền thông ngày càng phát triển bởi số lượng các tòa nhà cao tầng trên toàn quốc ngày cằng tăng mạnh.

Thế Mạnh hình thức quảng cáo trong thang máy

1) Chủ động thu hút người xem quảng cáo hơn so với loại truyền thông cũ. Một khi sử dụng thang máy, trong không gian nhỏ hẹp, người tiêu dùng chắc chắn sẽ bị thu hút bởi hình ảnh quảng cáo trên poster frame

2) Tính hiệu quả:
Hiệu quả tiếp cận của quảng cáo đạt 85%, do mang lại ấn tượng đầu tiên và cuối cùng trong ngày
3) Tính hệ thống:
Có mặt trong thang máy của 1000 tòa nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp cận người tiêu dùng trong hầu hết các hoạt động sử dụng thang máy hàng ngày

DMCA.com Protection Status